Ofis Bir – Sen Hayırlı Olsun

 Sendikamızın ismi değişiyor. Sendikamızın kurucuları, yöneticileri, İl Başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasiler ve bürokratlar ile yaptığımız istişareler neticesinde yeniden yapılanma ve teşkilatlanma kararı aldık. Sendikamıza gelen yoğun talepler neticesinde sendikamızın isminin “Ofis Bir – Sen”    “Türkiye Ofis Çalışanları Birliği Sendikası “olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Sendikanın yönetim kurulu göreve devam etmekte olup sendika ile ilgili meseleler ve yeniden […]

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler ile Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yön.

Resmi Gazete:07.09.2001 Sayı 24516 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler ile Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1 – 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca sendika […]

2003-37

Resmî Gazete 03.07.2009 Sayı: 27277 GENELGE Başbakanlıktan: 2003/37 Kamu kurum ve kuruluşları, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun uygulanmasından doğan ihtilaflı konularda, aynı Kanunun 42’nci maddesinin (b) bendi hükmü gereğince Devlet Personel Başkanlığının görüşleri çerçevesinde hareket etmek üzere, aşağıda belirtilen konularda gereken hassasiyeti göstereceklerdir. 1. 4688 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin (e) bendinde tanımlanan kurumlarda; aynı […]

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM – I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ KAPSAM: Madde 1 – (Değişik madde: 30/05/1974 – KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.) Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli […]