Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

  Kanun Numarası                        : 6356 Kabul Tarihi                              : 18/10/2012 Yayımlandığı R.Gazete           : Tarih: 7/11/2012     Sayı :  28460  Yayımlandığı Düstur             : Tertip : 5  Cilt : 53      BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi, çalışma ve örgütlenmesine ilişkin […]

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

  KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)                                                                                             Kanun Numarası                    : 4688              Kabul Tarihi                            : 25/6/2001              Yayımlandığı R. Gazete          : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460              Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5,   Cilt : 40   BİRİNCİ KISIM                                                         Amaç, Kapsam ve Tanımlar                Amaç (2)              Madde 1 […]

GİB Vergi Dairesi Müdürlüğü sınavlarında başarı puanını 70’e çıkardı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 13.05.2017 tarihinde yapılacağı duyurulan Vergi Dairesi Müdürlüğü sınav duyurusunda 22.10.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelikle “yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar” denilmesine rağmen sınav duyurusunda 70 olarak açıklanması çalışanlar arasında rahatsızlık yarattı. […]

Tüzük Tadilat Genel Kurul Gündemi

Sendikamız yönetim kurulunun 03/03/2017 tarih ve 175 sayılı kararı ile “Olağan Üstü Tüzük Tadilat Genel Kurul” toplantısı 01/04/2017 tarihinde Toros sok: 5/11 Sıhhıye /Ankara Genel Merkez adresinde saat: 10:00 da yapılacaktır. Genel Kurul delegelerine ve kamu oyuna duyurulur. Genel Kurul Gündemi: Açılış ve yoklama Saygı duruşu ve İstiklal marşı Divan teşekkülü Genel Başkanın konuşması Tüzük […]