Anayasayı Destekliyoruz

30/31 Mart 2017 tarihlerinde Ankara’da Genel Merkez hizmet binamızda yapılan Ofis Bir-Sen Başkanlar Kurulu toplantısında sendikamızın 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak Anayasa değişikliği referandumunda Anayasa değişiklik teklifinin desteklenmesine karar verdi. Ofis Bir-Sen Başkanlar Kurulu açıklaması şöyle;

Türkiye tarihsel süreçte sık sık ekonomik ve sosyal krizler yaşamış, kaos ortamlarına sürüklenmiş, ancak mevcut sistem bu kriz ve kaos ortamlarından çıkış yolu üretememiş, koalisyon dönemleri ile birlikte sorunlar daha da katlanarak büyümüş ve sürekli darbelerle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Buda ülkemizin gelişme ve kalkınmasına darbe vurmuştur. Biz demokrasiyi sonuna kadar savunuyoruz. Ancak kurulan özgürlükçü ve ileri demokrasinin Anadolu şartlarında yerli ve milli bir sistemi ihtiva etmesini istiyoruz. Doğru olanın da Türkiye’nin kendi sistemini kurmaktan geçtiğine inanıyoruz. Öncelikle Türkiye’de yerli milli bir sistemin kurulabilmesi için yasama ve yürütme faaliyetlerinin birbirinden ayrılması, çift başlılığın ortadan kaldırılması gerektiğine öteden beri inanıyoruz. Türkiye’de darbelerin sona ermesi, “halk seçer ama Türkiye’yi sivil-asker bürokrasi yönetir” dayatmasının son bulması gerektiğini savunuyoruz.

TBMM’nin “hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” düsturuyla hareket ederek gerçek anlamda yasama görevini yapmasını istiyoruz. Türkiye’nin gücünü ve enerjisini kendi içerisinde kısır çekişmelerle bitiren, kaynaklarını başkalarına peşkeş çeken koalisyon dönemlerinin sona ermesi gerekiyor. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle doğru bir başlangıç yapılmış ancak millet iradesinin gücünün tam olarak tahkim edilmesi için yürütmenin tamamen tek elde toplanması ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemin yürürlüğe girmesi gerekiyor. Böylece TBMM’nin asli yasama vazifesini yapmasına imkan tanınmış olacak. Demokrasi teminat altına alınarak, vesayet odaklarının aracı olması engellenecek. Yürütme sadece milletin himayesine verilecek. Seçen belli, seçilen belli ve herkes yaptıklarından dolayı bir gün hesap verebileceğinin farkında olacak. Koalisyon hükümetlerine son verilerek, kutsanmış partizan yaklaşımların sona ermesi sağlanarak Türkiye’de kutuplaşma bitirilmiş olacak. Askeri vesayetin kaldırılması yürütme üzerinde milletten başka bir güç olmaması gerekiyor. Yılardan beri koskoca devlet terör örgütleriyle cansiperane mücadele ettiği halde mevcut sistemin zafiyetlerinden ve hükümetlerin güçsüzlüğünden dolayı maalesef sonuçları akamete uğradı. Yeni istemde kurulacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi yönetimde tam kontrol sağlayarak FETÖ, PKK, DEAŞ ve ülkemizi rahatsız eden dış güçlere taşeronluk yapan terör örgütleriyle en etkin mücadeleyi daha iyi verecek ve ülkenin önünü açacaktır.

Bu inançla Ofis Bir-Sen Başkanlar Kurulu olarak oybirliği ile alınan kararla on sekiz maddelik yeni Anayasa değişikliği teklifini desteklediğimizi ve bu yönde çalışmalar yapacağımızı kamuoyuna ilan ederiz.

“Anayasayı Destekliyoruz” için 1 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir