ÇALIŞANLAR ÜRETİMDEN GELEN HAKLARINI TALEP EDİYOR.

Çalışanlar Toplu Sözleşmeden memnun kalmadı. Kamu Görevlilerinin  Geneli ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmesi de ilk 3 dönemde imzalanan Toplu Sözleşmelerde olduğu gibi beklentilerin çok gerisinde kaldı. Yetkili sendikalarla Hükümet arasında imzalanan Toplu sözleşme mutabakatına göre kamu çalışanları ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 3,5; 2019 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam yapılacak. Şimdiye kadar Hükümet ile Yetkili Sendikalar arasında gerçekleştirilen Toplu Sözleşme görüşmeleri ve sonuçlarını yıllar bazında ele aldığımızda enflasyon oranları 2015 yılında 8.81, 2016 yılında 8,53, 2017 ilk 6 aylık dönemde ise 10,90 olarak gerçekleşmişken toplu sözleşmeler sonucu alınan zamlar her ne kadar büyük başarı olarak adlandırılsa da gerçekle uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır. Toplu Sözleşmelerde alınan zam miktarlarının yıllık enflasyon oranlarının da altında kalacağı şimdiden anlaşılıyor. Hükümetin enflasyon farkı ödemesiyle de ortaya çıkan sonuç her yıl hükümetin enflasyon oranında zam yaptığı, çalışanların üretimden kaynaklanan refah payını zam olarak alamadıkları ortaya çıkıyor. Hükümet ile en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında gerçekleştirilen ve yaklaşık 5 milyon kamu çalışanı ile emekliyi kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri aslında ilk baştan yanlış başlamıştır. Sendika olarak ülkemizin içinde bulunduğu bölgesel ve stratejik krizin bilincindeyiz ancak şimdiye kadar imzalanan toplu sözleşmeler bize açık ve net olarak kamu çalışanının aslında zam almak yerine yıllardır enflasyon oranlarının da altında zam alarak adeta bir var olma savaşı verdiğini göstermektedir. Sanki kamu çalışanının tek sorununun zam oranlarındaki artış gibi tek bir maddeyle sınırlandırılması tüm çalışma hayatını gözden kaçırmaktadır.  Baştan beri söylediğimiz eşit işe eşit ücret, üretimden gelen hakkın adil dağıtımı, özlük haklarının iyileştirilmesi, kazanılmış haklardan olan ve şuan ödenmeyen ikramiyelerin yeniden ödenmeye başlanması, emeklilik nedeniyle maaşlarda yaşanan kayıplardan dolayı çalışanların adeta uzatmaları oynamaları, liyakatin ön planda tutulmaması sonucu kaybolan çalışma barışının yeniden tesis edilmesi ve kamuda gerçek anlamda yeniden bir yapılanma oluşturularak kamunun ve kaynaklarının daha etkin ve dinamik bir yapıya kavuşturulması gibi bir çırpıda akla gelen konular hiç ele alınmazken konunun sadece enflasyon altında kalan zam oranlarına indirgenerek yansıtılması kamu vicdanını yaralamaktadır.  Hükümetin zaten yapmak zorunda olduğu enflasyon oranlarındaki artışları zam diye sunmak, bunun için masa kurmak ve günlerce görüşme yapmak çalışanların hak ve adalet kavramlarına olan inancını yitirmesine sebep oluyor.  Ayrıca 11 işkolu üzerinde tüm yetkilerin tek bir kamu çalışanları sendikasının  tahakkümüne bırakılması son derece yanlış bir uygulamadır. Tek bir kişi ya da kurumun kamu çalışma hayatıyla ilgili son derece önemli konularda yetkili olmasının şimdiye kadar gerçekleştirilen 4 toplu sözleşme sonrasında ne kadar sakıncalı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Devam etmesi halinde Toplu sözleşme görüşmelerinde muhatap olarak en çok üyeye sahip konfederasyon yerine kamu çalışanlarının tümünün temsil edildiği her sendikadan yetkili üyelerin katıldığı bir komisyonun toplu sözleşmelere katılması kamu vicdanında genel kabul görmesi açısından oldukça önemlidir. Sonuç olarak 4.Dönem Toplu Sözleşmesinde verilen zam oranlarına odaklanan kamuoyunda oluşan derin yaraların sarılması için başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızdan enflasyon rakamlarının altında kalan memur maaş zam oranlarının yeniden gözden geçirilerek; Türkiye’nin açıklanan büyüme rakamlarına orantılı olarak çalışanların üretimden gelen pay haklarının zam miktarı olarak maaşlara yansıtılmasını talep ediyoruz.

Unutulmamalı ki; “Adalet mülkün temelidir”

 

Toplu Sözleşmenin tam metni:  http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825.htm

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir