Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

  Kanun Numarası                        : 6356 Kabul Tarihi                              : 18/10/2012 Yayımlandığı R.Gazete           : Tarih: 7/11/2012     Sayı :  28460  Yayımlandığı Düstur             : Tertip : 5  Cilt : 53      BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi, çalışma ve örgütlenmesine ilişkin […]

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

  KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)                                                                                             Kanun Numarası                    : 4688              Kabul Tarihi                            : 25/6/2001              Yayımlandığı R. Gazete          : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460              Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5,   Cilt : 40   BİRİNCİ KISIM                                                         Amaç, Kapsam ve Tanımlar                Amaç (2)              Madde 1 […]

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056 KISIM – I: GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM 1: KAPSAM, AMAÇ, TEMEL İLKELER, İSTİHDAM ŞEKİLLERİ KAPSAM: Madde 1 – (Değişik madde: 30/05/1974 – KHK-12/1 md. Aynen kabul 15/05/1975-1897/1 md.) Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli […]