GİB Vergi Dairesi Müdürlüğü sınavlarında başarı puanını 70’e çıkardı.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 13.05.2017 tarihinde yapılacağı duyurulan Vergi Dairesi Müdürlüğü sınav duyurusunda 22.10.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelikle “yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar” denilmesine rağmen sınav duyurusunda 70 olarak açıklanması çalışanlar arasında rahatsızlık yarattı. Bilindiği üzre 17.10.2016 Tarih ve 2016/9380 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 22.10.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmeliğin 3. Maddesinde, “Aynı Yönetmeliğin 12. Maddesinin 4. Fıkrasının 2. cümlesinde yer alan “Yetmiş” ibaresi “Altmış” şeklinde değiştirilmiş ve aynı Fıkranın son cümlesi Yürürlükten kaldırılmıştır” denilmektedir.  Değişikliğe ilişkin bu Yönetmeliğin 7. Maddesi ile Bu Yönetmeliğe Geçici 11 ve Geçici 12. Maddeler ilave edilmiştir.  Geçici madde 11’de ; “Bu maddenin yayımı tarihinden önce yazılı sınavları yapılmış ve sınav sonuçları açıklanmış Görevde Yükselme ve Unvan değişikliğine ilişkin işlemler, yazılı sınavın yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.”  Geçici madde 12’de ise ; “Kurumlar, Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği yönetmeliklerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak bu yönetmeliğe uygun hale getirir. Kurum Yönetmelikleri yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yönetmeliklerin bu yönetmeliklere aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Söz konusu Yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar bu Yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır” denilmektedir. Yine 8.maddede “ Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (22.10.2016) 9. maddede ise “Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür” denilmektedir. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı Resmi internet sitesinde, 13.05.2017 tarihinde Saat 10:00’da Ankara’da 60 adet Vergi Dairesi Müdürü kadrosu için Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetici Atama Yönetmeliğine göre (09.09.2011/28049 R.G) sınav yapılacağı duyurulmuştur.   Ancak, Genel Yönetmelikte yapılan değişikler neticesinde yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar denilmesine rağmen sınav duyurusunda Yazılı Başarı Puanının 70 olması gerektiği ifade edilmektedir. Bu ise, Genel Yönetmelik hükümleri ile çelişmektedir.  Genel Yönetmeliğe uygun olarak, Kurumlar Yönetmeliklerini düzenleyinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanabileceğini, aksi halde Genel Yönetmelik hükümlerinin geçerli olacağı ifade edilmektedir. Son yapılan değişikliklerin de dikkate alınarak söz konusu ilandaki 70 başarı puanın 60 olarak düzeltilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sınav süreci ve sonrasında bu vb. eksiklik ve yanlışlıklar dava konusu olabilecektir. Sınav duyurusundaki 70 şartının kaldırılarak Genel Yönetmelik hükümlerine uygun hareket edilerek 60’a çekilmesi gerekmektedir.

Sınav duyurusu için :  http://www.gib.gov.tr/sinav-duyurulari

“GİB Vergi Dairesi Müdürlüğü sınavlarında başarı puanını 70’e çıkardı.” için 5 yorum

  1. Gelir İdaresi başkanlığı maalesef Başbakanlık genel yönetmeliğine aykırı hareket ederek sınav başarı puanını keyfi olarak 60 yerine 70 yapmıştır. Bu haksızlığın düzeltilmesini istiyoruz. Bu haberi ilk defa verdiğiniz için Ofis Bir-Sen’e teşekkür ederim. Düzelme olmassa mahkemeye taşımanızı bekliyorum.

  2. Haberi heyacanla okudum. Böyle önemli bir haberi kamuoyunun gündemine sunmanız beni çok sevindirdi. Size ulaşmak ve görüşmek isterim. Bu konuyu Bakanlık ve başbakanlık nezdinde takip etmek gerekiyor. Bu haksızlığın giderilmesi lazım. Bu işi yaparsanız çok üye toplarsınız. Tüm sendikalar sessiz kalırken sizin bu olayı gündeme almanız çok güzel. tebrik ediyorum. başarılar diliyorum. Selamlar

  3. Sendikanıza ve yöneticilerinize Başarılar diliyorum. Maliye teşkilatında bir çalışma yapsanız çok üye toplarsınız. Millet mevcut sendikalardan bıktı valla. Artık değişim zamanı geldi diye düşünüyorum.

  4. Antalya’da Temsilciniz yokmu? Şu referandumdan sonra örgütleyelim.bu işi. Ankara’ya geldiğimde görüşmek isterim. Arayacağım sizi Başarılar diliyorum.

  5. Tabiki konuyla alakalı Sendikamız olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Ortak bir çalışma yapabiliriz. Yeniden yapılanma kapsamında Sendikamız Ülke bazında çağdaş Sendikacılık anlayışını tesis etmek üzere üyemiz olsun yada olmasın tüm kamu çalışanlarının yanında hakkı savunacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir