İMD Sertifikası Olan İŞ-KUR Memurları İMD Kadrosu Bekliyor

Kamu İstihdam Kurumu olarak işgücü piyasasına hakim olmak ve bu konuda gerek mesleki eğitimler gerek açık işgücü talepleri gerek İMD (İş ve  Meslek Danışmanlığı) hizmetleri kapsamında İş Arayanları doğru işlere yönlendirerek işsizlikle mücadelede önemli bir görev üstlenen İŞKUR son yıllarda personeli üzerinde eğitimleri yoğunlaştırmıştır. Bu kapsamda uzman danışmanlık firmalarından hizmet satın alarak personellerinin İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimi, İş ve Meslek Danışmanlığı Geliştirme Eğitimleri ve Mesleki Bilgilendirme Eğitimleri kapsamında yetkinliklerini arttırmıştır. 2009 yılından sonra İŞKUR adeta kabuk değiştirmiş ve profesyonel anlamda İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerini Kurum içi eğitimlerini tamamlayan 396 çalışanıyla inanılmaz başarılara imza atmıştır. Yakalanan bu başarı ve değişim istatistiklerle birlikte müşteri memnuniyet oranlarında da gözle görülür bir hale gelmiştir. İŞKUR’un bu başarısı danışmanlık hizmetinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu kapsamda Kurum içi çalışanlarının deneyim tecrübe ve yetkinlikleri göz önünde tutularak Mesleki Yeterlik Kurumu (MYK) işbirliğinde İş ve Meslek Danışmanlığı Meslek Standardı oluşturulmuştur. İŞKUR hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaşması ve işsizlikle mücadelede anahtar Kurum olması nedeniyle KPSS puanı esas alınarak başvuruda bulunanlar arasından sıralamaya giren adayları yaklaşık 600 saatlik bir eğitim sonrası Mesleki Yeterlilik Sertifikası almaya hak kazananları sözleşmeli statüde İş ve Meslek Danışmanı olarak kendi bünyesinde görevlendirmiştir. 2012 yılında göreve yeni başlayan ve Meslek hakkında deneyim tecrübesi olmayan danışmanlara daha önce Kurum içinde bu eğitimleri alan ve hali hazırda sahada Danışmanlık hizmeti veren memurlar tarafından gerekli bilgi tecrübe aktarımları yapılmıştır. İşte tamda bu noktada Kurum içinde gerekli eğitimleri alan ve İş ve Meslek Danışmanlığı mesleğinin belkemiğini oluşturan çalışanlar görmezden gelinerek adeta unutulmuş hatta yıllardır yaptıkları iş ve meslek danışmanlığı kapsamındaki çalışmalarda bulunmaları yöneticiler tarafından yasaklanmıştır.  Ayrıca yanlış uygulamalarla farklı servislerde çalışmaya yönlendirilerek mağdur edilmişlerdir. Yapılan girişimler sonucu Kurum kendi verdiği eğitimleri katılım belgelerini tanımayarak MYK onaylı sertifika istemiştir. Çalışanlar bu talebide yerine getirmelerine rağmen bu seferde Kurum mevzuat-yönetmelik değişikliği gerekmekte cevabıyla Kurum çalışanlarını bir kez daha mağdur etmiştir. 3 yıl süren mevzuat-yönetmelik değişikliği çalışmaları 26 Mart 2012 tarihinde yayınlanarak Kurumda çalışırken İMD olmak isteyen memurların önündeki tüm engeller kalkmıştır. Yönetmelik engelinin de ortadan kalkmasına rağmen bugüne kadar beklenen atamalar çeşitli bahanelerle halen yapılmamıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında İşsizlikle mücadelede baş aktör olan İŞKUR’da çalışma barışı zedelenmiş ve çalışanların aidiyet duyguları zayıflayarak moral motivasyonları kaybolma noktasına gelmiştir. Kurum içinde aldıkları eğitimler sonucu yetkinlikleri artan ve sonrasında pratik bilgilerini maksimum seviyeye çıkararak büyük başarılara imza atan çalışanlar bu sayede İş ve Meslek Danışmanlığı mesleğinin önemini ortaya koyarak sonrasında gelecek İMD alımlarının önünü açmıştır. Şuanda söz konusu olan 3000 İMD alımı yapılmadan önce İŞKUR atama bekleyen ve yıllardır mağdur edilen çalışanlarının sorunlarını çözdükten sonra yeni alınacak İş ve Meslek Danışmanlarının da katkılarıyla İşsizlikle Mücadelede Milli Seferberlik  hedeflerine ulaşabilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir