Sendika Kod Numaraları

Üyelerimizden yapılacak kaynaktan kesintilerde kurumlarımızda çıkabilecek muhtemel karışıklıkların önlenmesi için Sendikamıza verilen ilgili kod numaraları aşağıda belirtilmiştir.
Tüm teşkilat mensuplarımıza ve ilgili makamlara duyurulur.

Kod ve Hesap Numaraları:

Dosya No: 157
Ekonomim Ayrıntı Kodu: 33.310.030.644
Hesap Kodu: 4190
Vergi Dairesi No: Maltepe VD. 8790624752
Banka Şubesi: Türkiye İş Bankası Necatibey Şubesi
Banka Hesap Numarası: 4222 910403
İBAN: TR110006400000142220910403
Sendika Yazışma Adresi: Toros Sokak No. 5/4 Sıhhiye ANKARA
Web adresi: www.ofissen.org.tr
E-posta: iletisim@ofissen.org.tr

 

Yeni Hesap Numaramız:

 

Banka Şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş Bakanlıklar/ANKARA Şubesi
Ekonomim Ayrıntı Kodu: 333.10.03.06.44
Banka Hesap Numarası: 54392811
Hesap Kodu: 4190
İBAN: TR300001001133543928115001